Love World ký kết hợp tác cùng Trung tâm Phát triển Dịch vụ và Khai thác hạ tầng Khoa học & Công nghệ (CSID) – Bộ Khoa học Công ngh

Love World ký kết hợp tác cùng Trung tâm Phát triển Dịch vụ và Khai thác hạ tầng Khoa học & Công nghệ (CSID) - Bộ Khoa học Công nghệ
Love World ký kết hợp tác cùng Trung tâm Phát triển Dịch vụ và Khai thác hạ tầng Khoa học & Công nghệ (CSID) – Bộ Khoa học Công nghệ
Ngày 24/05/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Love World và Trung tâm Phát triển Dịch vụ và Khai thác hạ tầng Khoa học & Công nghệ (CSID) thuộc Bộ Khoa học Công nghệ.
Biên bản nội dung hợp tác được thông qua dưới sự ký kết của đại diện 2 đơn vị:
– Ths. Huỳnh Văn Tùng – Giám đốc văn phòng Bộ Khoa Học và Công Nghệ trung tâm phát triển dịch vụ và khai thác hạng tầng Khoa Học & Công Nghệ.
– Ông Nguyễn Hữu Cường – Nhà sáng lập & Tổng giám đốc Love World.
Các nội dung của buổi ký kết hợp tác giữa 2 đơn vị xoay quanh 3 mục tiêu chính:
– Hợp tác nghiên cứu các giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe
– Xúc tiến thương mại cho các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ
– Tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Love World
Buổi ký kết hợp tác là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ các hoạt động nổi bật của dự án Hợp tác Quốc tế “Phát triển giải pháp dinh dưỡng đặc biệt nhằm giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, phát triển thể lực và tầm vóc người Việt Nam” giai đoạn 2023 – 2030 do Love World khởi xướng. Có thể thấy, đây là một dự án tiềm năng có tính ứng dụng cao, mang lại nhiều giá trị nổi bật cho nền kinh tế và khoa học công nghệ, đặc biệt là giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, hướng đến một tương lai bền vững.
Love World “Bản sắc dân tộc – Khát vọng toàn cầu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *